Saturday 22 November 2014

Hvor mye gevinstskatt må jeg betale ved salg av eiendom i Spania?

Fritidseiendom i Spania sorterer inn under norges skatteavtale med Spania slik at at skatten som betales i Spania (ca 18%) skal trekkes fra det som kreves i Norge. I mange tilfeller er gevinsten skattefri i Norge.  Les mer om spanske gevinstskatter her


Bolig eller fritidseiendom i utlandet
Norge har inngått skatteavtaler med en rekke land som blant annet inneholder regler om hvordan man unngår at samme inntekt blir skattlagt i begge land. Gevinst ved salg av fast eiendom i et land som Norge har skatteavtale med, skal vanligvis skattlegges fullt ut i det landet hvor eiendommen ligger, etter de reglene som gjelder der.

Noen skatteavtaler bestemmer at salgsgevinsten skal skattlegges både i Norge og i det landet der den faste eiendommen ligger. Skatt som er betalt i utlandet, kan da kreves trukket fra i den norske skatten på gevinsten. Dette gjelder blant annet når eiendommen ligger i Danmark, Finland, Frankrike, Spania eller Sverige. Det samme gjelder når det ikke er inngått skatteavtale med vedkommende land. (www.skatteetaten.no)


Og når er gevinsten skattefri i Norge?
Eiendommen skal ha blitt bruk 5 av de siste 8 årene før salget, samt at salget skal skje mer enn 5 år etter at den ble kjøpt.
    Gevinst ved salg av fritidseiendom er skattefri når:
    • eieren har brukt eiendommen som egen fritidseiendom i minst fem av de siste åtte årene (brukstid), og 
    • eiendommen blir solgt eller salget blir avtalt mer enn fem år etter at den ble kjøpt og mer enn fem år etter at den tatt i bruk, eller ifølge ferdigattest var oppført. 
    Bare brukstid i egen eiertid regnes med. Brukskravet kan oppfylles for flere fritidseiendommer samtidig. (www.skatteetaten.no)  

    Advarsel: Informasjonen angitt ovenfor er generell. Spesifikke finansiell eller juridisk råd bør innhentes før noen handling foretas med tiltro til denne informasjonen.                                                                                           

Thursday 20 November 2014

Hvilke utgifter får jeg hvis jeg kjøpe bolig i Spania?


De årlige driftskostnadene for en bolig i spania vil variere avhengig av størrelse, type og plassering av eiendommen. For en gjennomsnittlig villa i et av de populære satsingsområdene kan en forvente å betale mellom €1700 - €2300 per år i kommunale avgifter og forsikring. Det er, selvklart, regionale variasjoner, men når en kjøper bolig, og ikke skal bo i Spania, skal en knytte til seg en økonomisk rådgiver eller "asesor/gestor" som vil kunne informere om de årlig utgifter som påløper og når.

I Spania opererer det byråkratiske systemet annerledes enn i Norge og en vil sannsynligvis også oppleve en del språkmessige utfordringer. Det er enklest å åpne en spansk bankkonto og trekk med autogiro slik at ingen av de viktige regninger står utbetalt med faren for å pådra pålegg for manglende betaling, eller oppleve at vann eller strømmen er frakoblet. Husk å kontrollere kontoutskrifter slik at det ikke trekkes for mer enn det som skal betales. 

For de fleste eiendommer har en spanske eiendom følgende utgifter: 
• Vann 
• Elektrisitet 
• Gass 
• Kommuneskatt (IBI) 
• Formuesskatt (patrimonio) 
• Skatt på inntekt av eiendommen (IRPF) 
• Fellesutgifter sameiet (der det er aktuelt) 
• Finansiell rådgiver (gestor/asesor) 
• Hus-og innboforsikring 

Vann er en dyrebar vare i mange deler av Spania og på grunn av problemer med ujevn fordeling, tørke og presset fra masseturismen, har mange kommuner økt sine priser dramatisk de siste årene. Alle eiendommer har vannmåler, og de fleste myndigheter kreve en kvartalsvis betaling for et minimum forbruk (selv om en ikke har konsumert noe vann) pluss et bestemt beløp for hver kubikkmeter som brukes. Dette beløpet varierer fra område til område. 

Elektrisitet er fakturert hver måned, normalt etter at måleren er lest. Gass er billigere enn strøm, men dette er sjeldent å finne, unntatt i de større byene. 

Det må betales skatt basert på utleie. Dette gjelder også om boligen ikke leies ut. Denne skatt heter Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas (IRPF) og gjelder for alle ikke-residenter. Kommunen vil belaste i henhold til en utregnet verdi av din bolig (kjent som catastral). De vil anta det leies ut for 2% av eiendommens verdi hvert år, og belaste deg 25% av dette beløpet. 

IBI skatt (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) er som kommuneskatt og omfatter blant annet søppeltømming, selv om dette på enkelte steder belastes også separat. Den kan variere fra under €100 per år i isolerte landlige områder til mer enn €1000 per år i de mest eksklusive områdene. 


Ikke-residenter må også betale formueskatt (Impuesto sobre Patrimonio) på alle sine eiendeler i Spania (hovedsakelig eiendommer). For eiendeler med en verdi på mindre enn €160 000 er skatten 0,2%. Raten øker progressivt.

(Mye av innholdet i denne artikkelen er oversatt fra flere kilder inkludert denne: http://www.legaladviceinspain.com/taxation_in_spain/spanish-taxation-on-property-rentals.html)


Advarsel: Informasjonen angitt ovenfor er generell. Spesifikke finansiell eller juridisk råd bør innhentes før noen handling foretas med tiltro til denne informasjonen.