Saturday 22 November 2014

Hvor mye gevinstskatt må jeg betale ved salg av eiendom i Spania?

Fritidseiendom i Spania sorterer inn under norges skatteavtale med Spania slik at at skatten som betales i Spania (ca 18%) skal trekkes fra det som kreves i Norge. I mange tilfeller er gevinsten skattefri i Norge.  Les mer om spanske gevinstskatter her


Bolig eller fritidseiendom i utlandet
Norge har inngått skatteavtaler med en rekke land som blant annet inneholder regler om hvordan man unngår at samme inntekt blir skattlagt i begge land. Gevinst ved salg av fast eiendom i et land som Norge har skatteavtale med, skal vanligvis skattlegges fullt ut i det landet hvor eiendommen ligger, etter de reglene som gjelder der.

Noen skatteavtaler bestemmer at salgsgevinsten skal skattlegges både i Norge og i det landet der den faste eiendommen ligger. Skatt som er betalt i utlandet, kan da kreves trukket fra i den norske skatten på gevinsten. Dette gjelder blant annet når eiendommen ligger i Danmark, Finland, Frankrike, Spania eller Sverige. Det samme gjelder når det ikke er inngått skatteavtale med vedkommende land. (www.skatteetaten.no)


Og når er gevinsten skattefri i Norge?
Eiendommen skal ha blitt bruk 5 av de siste 8 årene før salget, samt at salget skal skje mer enn 5 år etter at den ble kjøpt.
    Gevinst ved salg av fritidseiendom er skattefri når:
    • eieren har brukt eiendommen som egen fritidseiendom i minst fem av de siste åtte årene (brukstid), og 
    • eiendommen blir solgt eller salget blir avtalt mer enn fem år etter at den ble kjøpt og mer enn fem år etter at den tatt i bruk, eller ifølge ferdigattest var oppført. 
    Bare brukstid i egen eiertid regnes med. Brukskravet kan oppfylles for flere fritidseiendommer samtidig. (www.skatteetaten.no)  

    Advarsel: Informasjonen angitt ovenfor er generell. Spesifikke finansiell eller juridisk råd bør innhentes før noen handling foretas med tiltro til denne informasjonen.                                                                                           

0 comments: